Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

Ο χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει Προσωπικά του Δεδομένα (όνομα,διεύθυνση, τηλέφωνό). Η ιστοσελίδα είναι πληροφοριακού χαρακτήρα με τη δυνατότητα συλλογής κάποιων στοιχείων μέσω Εκτελούντων την Επεξεργασία (Processors), τα οποία αποτελούν στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης (π.χ. browser, υπολογισμός επισκεπτών στο site για καταμέτρηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας).

Η ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την επιλογή online επικοινωνίας με συμπλήρωση φόρμας προκειμένου να επικοινωνήσει με την εταιρεία αλλά και με συμβατικούς τρόπους (τηλέφωνο, e-mail) που δεν χρειάζεται να καταχωρίσει προσωπικά στοιχεία. Η φόρμα συμπλήρωσης περιέχει θέση για καταχώρηση προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά η εταιρεία τα χρησιμοποιεί μόνο για δική της χρήσης και για καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη, μαζί με την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας- χρήστη.

Με την υποβολή από τον χρήστη τυχόν Προσωπικών του Δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εταιρείας (π.χ. φόρμας επικοινωνίας), τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρούνται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων της εταιρείας.

Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να συνίσταται σε διάφορες ενέργειες, όπως η καταχώρηση, οργάνωση και αποθήκευση των Προσωπικών
Δεδομένων, η διαβίβασή τους στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας, σε Processors η μεταβολή καθώς και η διαγραφή τους.

Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όπως αυτός συμπληρώνεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρεία με επιθυμητό αποτέλεσμα την γρήγορη και ποιοτική παροχή πληροφοριών στον χρήστη. Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα (π.χ. διευθύνση, e-mail, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο) για την επικοινωνία αυτή.

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται από την εταιρεία για όσο διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση.

Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα του χρήστη ενημερωμένα, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες ασφαλείας, να τα προστατεύει από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση, πλην όσων απαιτούνται για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις της και την εξασφάλιση των κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους. Η εταιρεία σέβεται όλα τα προβλεπόμενα από τον GDPR δικαιώματα του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος.  Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.


Πολιτική Cookie


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα και με τον τρόπο αυτόν δεν χρειάζεται η εισάγωγή των προτιμήσεων αυτών κάθε φορά.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάθε ιστότοπος που χρησιμοποιεί cookies οφείλει να σας ενημερώνει γι΄ αυτό, και να ζητεί τη συγκατάθεσή σας.

Ο χρήστης έχει πάντα το δικαίωμα να απενεργοποιεί ή να μη δέχεται cookies καθώς και να γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες των cookies. Τα cookies δεν αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά σε ανώνυμα δεδομένα όπως:

– συναίνεση στην πολιτική για τα cookies

– χρονική στιγμή που ο χρήστης επισκέφτηκε τον ιστότοπο για πρώτη φορά καθως
τις επόμενες φορές

– εμφάνιση σελίδων του ιστότοπου

– καταμέτρηση χρόνου σε κάθε σελίδα του ιστότοπου

– IP διεύθυνση του χρήστη

– αναγνώριση χώρας που αντιστοιχεί η IP του χρήστη

– είδος της συσκευής χρήστη (laptop, desktop, tablet ή κινητό)

– ανάλυση ευκρίνειας οθόνης της συσκευής του χρήστη.

– καταγραφή περιηγητή (Chrome, Firefox, Opera, Safari, κλπ)

– λειτουργικό σύστημα της συσκευής (Windows, Android, Ubuntu, OS, κλπ)

– καταγραφή ιστότοπου από τον οποίο κατέληξε στην ιστοσελίδα

– διάκριση χρήστη σε νέο ή παλιό


Τα προαναφερόμενα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Google Analytics (δείτε εδώ) και του λογισμικού εγκατεστημένου στους σέρβερ μας. Τα ανώνυμα δεδομένα δεν υπόκεινται σε προστασία από τον κανονισμό GDPR.